Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Jak ubiegać się o świadczenia 500+

 

Od 1 kwietnia do 1 lipca br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie będzie przyjmował wnioski na świadczenia wychowawcze 500+. Przedstawiamy listę wymaganych dokumentów, które należy złożyć ubiegając się o to świadczenie.

Wnioski złożone w terminie do 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 roku, skutkować będą wypłatą świadczenia od 01 kwietnia 2016r.

WYMAGANE DOKUMENTY

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci – BEZ WSKAZANIA DOCHODU:
- kserokopia aktów urodzenia (osoby samotnie wychowujące zupełny akt urodzenia dziecka)
- kserokopia dowodów osobistych rodziców, w przypadku opiekunów zaświadczenie lub orzeczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka lub o ustaleniu opiekuna prawnego
- prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację
- inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku
- oświadczenie na okoliczność koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego (w przypadku gdy rodzic pracuje poza granicami kraju)

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze i kolejne dzieci:
jak wyżej oraz:
- dokumenty potwierdzające dochód utracony (np. kserokopia świadectwa pracy, kserokopia PIT 11 za 2014r., umowy zlecenia dzieła, zaświadczenie o wysokości dochodu utraconego),
- dokumenty potwierdzające dochód uzyskany (umowa o pracę oraz zaświadczenie o dochodzie netto uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty),
- oświadczenie o dochodach osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,
- oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w roku 2014 niepodlegającego opodatkowaniu,
- zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (ze wskazaniem ha przeliczeniowych) za 2014 rok,
- zaświadczenie od komornika o wyegzekwowanych alimentach w 2014 roku; w przypadku uzyskiwania alimentów w innej wysokości niż zasądzone przelew lub przekaz pocztowy potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów,
- w przypadku gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osób spoza rodziny – kopię wyroku wraz z dowodami potwierdzającymi wpłaty, a w przypadku prowadzenia egzekucji przez komornika, zaświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
- zaświadczenie instytucji w przypadku gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie oraz dowód ponoszonej opłaty za pobyt,
- w przypadku braku meldunku stałego, dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie miasta Wejherowa (meldunek tymczasowy)
- ewentualnie inne dokumenty mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych,
- oświadczenie wraz z klauzulą o treści :”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” dot. sytuacji dochodowej członków rodziny od 1.01.2014 do chwili obecnej.

 

Wszelkie załączniki ( wniosek o ustalenie prawa do świadczenia) oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - LINK

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 22-03-2016 16:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 22-03-2016 17:04